У третьому кварталі 2020 року виручка Групи Renault склала 10 374 млн євро

Виручка Групи за квартал склала 10 374 млн євро (-8,2%). При незмінних валютних курсах і базі порівняння* падіння склало б 3,2%.

alt
Лука де Мео - генеральний директор Renault

«Третій квартал демонструє важливу зміну в нашій політиці продажів, яка тепер орієнтується не на обсяги, а на прибутковість. Гарні результати продажів електромобілів, успіх гібридних моделей E-TECH, добре сприйняті ринком, наші резерви ліквідності і позитивний настрій надають впевненість в здатність Групи почати своє відновлення».

Основні факти за третій квартал
Третій квартал 2020 року відзначено переломом в динаміці світового автомобільного ринку, який скоротився всього на 4,0% в порівнянні з падінням на 28% в першому півріччі. Група Renault продала за квартал 806 320 автомобілів, що на 6,1% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Бренд Renault зміцнює свої лідируючі позиції на ринку електромобілів і активізує запуск лінійки гібридних і заряджають гібридних моделей E-TECH в Європі. Група продовжила реалізацію політики суворої цінової дисципліни в цьому кварталі.
В Європі
У третьому кварталі на тлі скорочення європейського ринку на 5,0% Група зберегла позитивну динаміку, реалізувавши 405 223 автомобіля (-2,9%). Ринкова частка збільшилася на 0,2 пп до 10,3%. Продажі Renault виросли на 0,8% завдяки успіху Clio, Captur і ZOE, які лідирують у своїх класах. Продажі Dacia скоротилися на 9,9% в основному через високу базу порівняння в третьому кварталі 2019 року. * Для аналізу зміни консолідованої виручки при незмінних валютних курсах і базі порівняння група Renault перераховує виручку поточного року за середнім річним валютним курсом минулого року, виключаючи істотні зміни в базі порівняння, які відбулися протягом року. ** CAFE: Corporate Average Fuel Economy (середня витрата палива автомобілів компанії).
За межами Європи
Продажі Групи знизилися на 9,0%, в основному через падіння на 50,9% в Бразилії у зв'язку з різким скороченням ринку і змінами в політиці продажів, яка переорієнтовується з обсягів на прибутковість. У Росії, на другому найбільшому ринку для Групи Renault, LADA збільшила свою частку на 4,5% за квартал на тлі зростання ринку на 3,7%. Група Renault є лідером з часткою ринку в 28,8% завдяки LADA Granta і LADA Vesta - найпопулярнішим моделям на ринку. У Туреччині, де спостерігається стрімке відновлення ринку (+ 178,0%), Група Renault в третьому кварталі збільшила продажі на 131,1% в порівнянні з 2019 роком.
Виручка в третьому кварталі за секторами

У третьому кварталі 2020 року виручка Групи склала 10 374 млн євро (-8,2% в порівнянні з минулим роком).

При незмінних валютних курсах і базі порівняння виручка Групи скоротилася б на 3,2%.

Виручка в автомобільному секторі (за винятком «АВТОВАЗ») склала 8948 млн євро (-7,4%). Цей спад пояснюється в основному скороченням обсягів (-6,8 пп) частково через коригування складських запасів.

Продажі партнерам зменшилися на 3,3 пп через зниження виробництва автомобілів і компонентів для партнерів.

Ефект від зміни валютних курсів був негативним (-4,2 пп) через складнощі, з якими Група зіткнулася на ринках, що розвиваються.

Позитивний ефект ціни (+5,5 пп) обумовлений збільшенням цін для компенсації знецінення валют і нашою політикою цінової дисципліни.

Ефект від продуктового асортименту був позитивним (+1,1 пп) в основному завдяки зростанню продажів ZOE.

«Інші» чинники мали позитивний вплив в розмірі 0,3 пп.

Внесок «АВТОВАЗ» в виручку Групи в третьому кварталі склав 663 млн євро (-16,2%) після врахування від'ємного ефекту обмінних курсів в розмірі -153 млн євро. При незмінних обмінних курсах вклад «АВТОВАЗ» збільшився б на 3,2%.

На частку Послуг мобільності в виручці за третій квартал 2020 року доводиться 5 млн євро.

У фінансуванні продажів (RCI Banque) в третьому кварталі виручка склала 758 млн євро (-10,1% в порівнянні з 2019 роком).

В автомобільному секторі на 30 вересня 2020 року були резерви ліквідності в розмірі 15,2 млрд євро, включаючи 5 млрд євро за угодою про надання кредиту з державною гарантією Франції, з яких на кінець вересня 2020 року було використано 3 млрд євро. Резерви ліквідності скоротилися на 1,6 млрд євро в порівнянні з 30 червня в основному через сезонні зміни у вимогах до оборотного капіталу і погашення кредитів. Проте, Група Renault повинна отримати позитивний потік вільних грошових коштів від операційної діяльності в автомобільному секторі в другому півріччі.

Консолідована виручка Групи Renault

млн., євро

2020

2019

Зміна 2020/2019

КВ1

 

 

 

Автомобільний сектор (без АВТОВАЗа)

8591

10 916

-21,3 %

АВТОЗАЗ

701

767

-8,6 %

Послуги мобільності

6

-

+++

Фінансування  продажів

827

844

-2,0 %

Всього

10 125

12 527

-19,2 %

КВ2

 

 

 

Автомобільний сектор (без АВТОВАЗа)

7 136

13 875

-48,6 %

АВТОЗАЗ

388

790

-50,9 %

Послуги мобільності

3

-

+++

Фінансування  продажів

773

858

-9,9 %

Всього

8 300

15 523

-46,5 %

КВ3

 

 

 

Автомобільний сектор (без АВТОВАЗа)

8 948

9 662

-7,4 %

АВТОЗАЗ

663

791

-16,2 %

Послуги мобільності

5

-

+++

Фінансування  продажів

758

843

-10,1 %

Всього

10 374

11 296

-8,2 %

9 місяців з початку року

 

 

 

Автомобільний сектор (без АВТОВАЗа)

24 675

34 453

-28,4 %

АВТОЗАЗ

1 752

2 348

-25,4 %

Послуги мобільності

14

-

+++

Фінансування  продажів

2 358

2 545

-7,3 %

Всього

28 799

39 346

-26,8 %

15 найбільших ринків Групи Renault з початку року до кінця вересня 2020

З початку року до кінця вересня 2020

Продажі* (в %)

ЛА+ЛКА, ринкова частка (в %)

1 ФРАНЦІЯ

382 916

26,4

2 РОСІЯ

324 526

29,6

3 НІМЕЧЧИНА

137 973

6,2

4 КИТАЙ

113 483

0,7

5 ІТАЛІЯ

107 050

10,0

6 БРАЗИЛІЯ

90 202

7,0

7 ТУРЕЧЧИНА

86 859

17,6

8 ІСПАНІЯ + КАНАРСЬКІ ОСТРОВИ

86 146

12,2

9 ПІВДЕННА КОРЕЯ

73 581

5,4,

10 ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

60 083

4,1

11 БЕЛЬГІЯ+ЛЮКСЕМБУРГ

50 045

11,7

12 ІНДІЯ

49 532

2,8

13 РУМУНІЯ

40 237

40,2

14 МАРОККО

35 308

41,1

15 ПОЛЬЩА

35 064

10,5

Сукупні продажі групи (ЛА+ЛКА) за регіонами

Регіони

КВ3

З початку року до кінця вересня

2020

2019

Зм., %

2020

2019

Зм., %

Франція

140 382

136 645

+2,7

382 916

516 099

-25,8

Європа* (крім Франції)

264 841

280 818

-5,7

646 505

972 653

-33,5

Франція + Європа, всього

405 223

417 463

-2,9

1 029 421

1 488 752

-30,9

Африка-Ближній Схід -Індія - Тихий океан

87 573

99 376

-11,9

238 330

317 353

-24,9

Євразія

207 309

189 758

+9,2

504 776

536 030

-5,8

Північна та Південна Америка

63 464

109 342

-42,0

177 291

315 109

-43,7

Китай

42 751

42 389

+0,9

113 540

132 138

-14,1

В цілому крім Франції та Європи

401 097

440 865

-9,0

1 033 937

1 300 630

-20,5

В світі

806 320

858 328

-6,1

2 063 358

2 789 382

-26,0

 

*Європа = Європейський Союз (крім Франції, Румунії, Болгарії) + Ісландія, Норвегія, Швейцарія, Великобританія, Сербія і Балканські країни

 

Сукупні продаж за марками

 

КВ3

З початку року до кінця вересня

 

2020

2019

Зм., %

2020

2019

Зм., %

RENAULT

ЛА

403 420

428 120

-5,8

1 027 513

1 436 733

-28,5

ЛКА

80 160

93 198

-14,0

216 683

309 635

-30,0

ЛА+ЛКА

483 580

521 318

-7,2

1 244 196

1 746 368

-28,8

RENAULT SAMSUNG MOTORS

ЛА

16 373

21 621

-24,3

69 515

55 084

+26,2

DACIA

ЛА

147 194

159 612

-7,8

342 964

526 474

-34,9

ЛКА

8 084

10 335

-21,8

23 506

35 716

-34,2

ЛА+ЛКА

155 278

169 947

-8,6

366 470

562 190

-34,8

LADA

ЛА

101 863

100 867

1,0

249 704

294 192

-15,1

ЛКА

4 580

3 433

+33,4

9 463

9 190

+3,0

ЛА+ЛКА

106 443

104 300

+2,1

259 167

303 382

-14,6

ALPINE

ЛА

351

1 101

-68,1

1 050

3 948

-73,4

JINBEI и HUASONG

ЛА

347

2 622

-86,8

1 587

7 037

-77,4

ЛКА

42 951

37 419

+14,8

111 856

111 373

+0,4

ЛА+ЛКА

43 298

40 041

+8,1

113 443

118 410

-4,2

ГРУППА RENAULT

ЛА

670 545

713 943

-6,1

1 701 850

2 323 468

-26,8

ЛКА

135 775

144 385

-6,0

361 508

465 914

-22,4

ЛА+ЛКА

806 320

858 328

-6,1

2 063 358

2 789 382

-26,0